به گزارش روابط عمومی بیمه میهن، نشست شبکه فروش شهر تهران بیمه میهن با حضور داریوش محمدی مدیر عامل، رسول ساجدی معاون بازاریابی و‌ شبکه فروش و معاونان و مدیران شبکه فروش در دفتر مرکزی شرکت برگزار شد.در این جلسه مدیرعامل بیمه میهن با تشریح سیاست‌های جدید شرکت در حوزه نمایندگان و شبکه فروش، خواستار پویایی بیشتر شبکه فروش در بازار شد و شبکه فروش را بازوی توانمند شرکت بیمه میهن دانست. در ادامه این نشست مدیرعامل و معاونان شرکت پاسخگوی سوالات و مشکلات طرح شده توسط نمایندگان بودند.