به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، در مجمع عمومی فوق‌العاده که با ریاست سیدمصطفی متولی زاده برگزار شد، حمیدرضا جعفری و پیمان شاهمیرزایی به ترتیب به‌عنوان ناظر اول و دوم و محمدرضا مجدرضایی دبیرمجمع بودند. اساسنامه جدید بیمه آرمان مطابق با الزامات قانونی و نمونه مورد تایید بیمه مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار با اکثریت آرا به تصویب سهامداران رسید.

همچنین در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده صاحبان سهام بیمه آرمان نیز که با حضور ۲/ ۹۸ درصد سهامداران تشکیل و با حضور مجید شایسته به‌عنوان رئیس مجمع، حمیدرضا جعفری و حسن رضا دلیری به ترتیب به‌عنوان ناظر اول و دوم و محمدرضا مجدرضایی دبیر جلسه برگزار شد، علیرضا بیانیان، سیدمحمد آقامیری، مجید قلی پور، کامبیز پیکارجو و رضا آقابابایی به ترتیب آرای اخذ شده به‌عنوان اعضای حقیقی و اصلی هیات‌مدیره و حمیدرضا امیرحسنخانی و محمدحسین توکلی‌طبا به‌عنوان اعضای علی البدل اول و دوم هیات‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. این در حالی است که با تصمیم هیات‌مدیره جدید بیمه آرمان، دکتر کامبیز پیکارجو به‌عنوان مدیرعامل و علیرضا بیانیان به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره این شرکت انتخاب و به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند.