مبلغ تسهیلات معادل ۸۵ درصد میانگین مانده سپرده در دوره موردنظر است. مدت سپرده‌گذاری در این طرح حداقل چهار ماه و حداکثر ۱۲ ماه و مدت تسهیلات به میزان مدت سپرده‌گذاری است. نرخ سود تسهیلات ۴ درصد و از تاریخ ۱۵ دی‌ماه جاری تا ۱۵ بهمن‌ماه امسال در شعب بانک اجرا می‌شود. نوع عقد جعاله است. در تسهیلات طرح کارساز ۲، برخلاف طرح کارساز یک، تسهیلات پرداختی براساس سپرده مدت‌دار قابل پرداخت است. این طرح نیز در مدت یک ماه از ۱۵ دی‌ماه اجرا می‌شود. نوع سپرده در این طرح نیز، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با نرخ سود علی‌الحساب ۵ درصد سالانه است که برای استفاده از حداکثر تسهیلات باید ٣٧٥ میلیون تومان سپرده‌گذاری انجام شود. مبلغ تسهیلات به میزان ۸۰ درصد مبلغ سپرده تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان است. مدت بازپرداخت تسهیلات حداکثر به مدت ۳۶ ماه و نرخ سود تسهیلات نیز ۴ درصد و نرخ سود علی‌الحساب سپرده ۵ درصد است.