در این راستا، بانک قـرض‌الحسنه مهـر ایـران به‌منظور توسعه و گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه، اقدام به تامین مالی جمعی، به‌منظور حمایت از نیازمندان تحت عنوان «طرح همیاران مهر» کرده است.  در این طرح، متقاضیان مبلغ موردنظر خـود را در قـالب عقــد صلح و به‌صـورت بلاعــوض در حســابی تعریـف‌شده، نـزد بانــک قرض‌الحسنه مهر ایران واریز می‌کنند. بانک نیز متعهد می‌شود مبالغ اهدا شده از سوی خیرین را، به پرداخت تسهیلات به اقشار نیازمند جامعه در زمینه‌های اشتغال، تامین معیشت جوانان، بانوان سرپرست خانوار، درمان، تحصیل و همچنین بازسازی و توسعه روستاها و مناطق محروم و... تخصیص دهد. کارمزد وام‌ها در طرح همیاران مهر بین صفر تا ۲ درصد است. این طرح می‌تواند به خارج شدن نیازمندان واقعی از صف انتظار برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه کمک و با پوشش تعداد بیشتری از افراد واجد شرایط این صف را کوتاه‌تر کند. از طرف دیگر، اصل پول نیز برای اعطای مجدد تسهیلات به متقاضیان جدید یا پرداخت تسهیلات به‌منظور تامین سایر نیازمندی‌های این افراد به چرخه اولیه باز می‌گردد.