عضو هیات‌مدیره موسسه اعتباری کاسپین با اشاره به تغییرات صورت گرفته در مدیریت موسسه گفت: بعد از تغییرات مدیریتی در سال ۱۳۹۶، کاسپین چند ماموریت عمده را بر عهده گرفت که یکی از آنها کار بسیار سخت شناسایی دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های منحله بود. نعیمی تصریح کرد: دومین ماموریت موسسه کاسپین، یکپارچه‌سازی سیستم‌ها بود. اما چون هر کدام از تعاونی‌ها با سه یا چهار سیستم کار می‌کردند و این کار، به‌نوعی حیاط خلوت یکسری‌ها شده بود، در واقع دومین مشکل ما در راه ساماندهی تعاونی‌های منحله همین یکپارچه‌سازی محسوب می‌شد. در نهایت در ستاد مرکزی و متقاعد کردن بانک مرکزی، این کار را  توسط شرکت ثمین که متعلق به کاسپین است، انجام دادیم.