با توجه به تمرکز دولت بر توسعه فرهنگ رژیم پس‌انداز مسکن و ارائه طرح‌های متنوع تسهیلات مسکن به‌منظور حمایت از اقشار میان‌درآمدی جامعه، این شرکت نیز در سبد پروژه‌های خود احداث پروژه‌های مسکونی برای دهک‌های میانی را در دستور کار خود قرار داد و اجرای این پروژه‌ها را در سبد خود توسعه داده است. بر این اساس در بین هشت سیاست مهم گروه سرمایه‌گذاری مسکن، بر افزایش سهم پروژه‌های ویژه دهک‌های میان‌درآمدی و بافت فرسوده در پرتفوی پروژه‌ها نیز تاکید شده است. براساس این گزارش، در همین زمینه سهم عمده پروژه‌های مسکونی گروه سرمایه‌گذاری مسکن ساخت واحدهای مسکونی با رعایت الگوی مصرف و واحدهای میان‌متراژ است که بیشترین نیاز جامعه را به خود اختصاص می‌دهد. با همین رویکرد نیز قرار است در این فرآیند ۷۵ درصد از سبد پروژه‌ها به ساخت مسکن برای دهک‌‌های میان‌درآمدی اختصاص پیدا کند.