به گزارش روابط عمومی بانک ملت، نزدیک به ۷۰ نفر از کارکنان کارخانجات کرپ ناز با امضای طوماری بابت تحقق یکی از خواسته‌های جدی خود از سال‌های گذشته، از دکتر بیگدلى مدیر عامل بانک ملت به عنوان سهامدار این مجموعه و استاندار کرمانشاه و پیگیری‌های موثر آنان سپاسگزاری کردند.کارگران نساجی کرپ ناز با بیان این نکته که موضوع بهره‌مندی از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به یکی از دغدغه‌های جدی آنان در سال‌های گذشته تبدیل و تحقق آن در پنج سال گذشته با مشکلات فراوانی روبه رو شده بود، تاکید کرده‌اند: بر خود لازم می‌دانیم که از مساعدت‌های مدیرعامل بانک ملت برای صدور دستورات مقتضى در جهت رفع نگرانی‌های کارگران زحمتکش این مجموعه صنعتی، اعضای هیات‌مدیره هلدینگ بهساز مشارکت‌های ملت، مدیرعامل کارخانجات کرپ ناز و استاندار کرمانشاه قدردانی کنیم. براساس این قانون، کارگران مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور می‌توانند پس از ۲۰ سال کار در محیط‌های صنعتی از فرصت قانونی بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند شوند. بنا بر این گزارش، رسانه‌های مختلف سراسری و محلی به انعکاس این خبر پرداختند و از این رخداد با عنوان «طومار کارگری این بار برای تشکر» یاد کردند.