ایزدی در این باره افزود: سال گذشته ۵۴۴ هزار و ۲۳۲ فقره انواع تسهیلات در بخش مسکن و ساختمان توسط بانک مسکن پرداخت شد که بیش از هدف تعیین شده برای بانک در سال ۹۶ بود. هدف سال ۹۶ برای پرداخت تسهیلات مسکن در بانک مسکن تامین مالی معادل ۵۳۰ هزار واحد مسکونی بوده است. در بین انواع تسهیلات پرداخت شده در بخش مسکن و ساختمان طی سال ۹۶، تعداد ۲۴۶ هزار و ۶۳۴ فقره تسهیلات مربوط به بخش‌های تعهدی یا همان تسهیلات با سپرده‌گذاری بوده که در جهت حمایت از اقشار میان درآمدی جامعه در قالب تسهیلات فروش اقساطی، مشارکت مدنی و همچنین جعاله پرداخت شده است. این گروه از تسهیلات (تسهیلات تعهدی) به لحاظ تعداد رشد ۴۲ درصدی در پرداخت نسبت به سال ۹۵ را ثبت کرده است. همچنین میزان ریالی این گروه از تسهیلات پرداخت شده در سال ۹۶ توسط بانک مسکن ۳۲ درصد افزایش نسبت به سال ۹۵ را تجربه کرده است. ایزدی در ادامه گفت‌و‌گو با پایگاه خبری بانک مسکن تاکید کرد: سال گذشته ۱۰۷ هزار نفر در کشور با استفاده از اوراق تسهیلات خرید مسکن (اوراق گواهی حق تقدم)، خانه دار شدند و همچنین ۲۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده با تسهیلات بانک مسکن نیز بعد از تکمیل و فروش، از طریق همین اوراق به متقاضیان، فروش اقساطی شد. وی افزود: تعداد خانه اولی‌های استفاده‌کننده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در سال گذشته در کشور بیش از یک هزار و ۷۷۰ نفر بوده که ۱۳۷۰ خانه اولی به شکل مستقیم از این صندوق تسهیلات خرید مسکن را بعد از یک دوره مشخص سپرده‌گذاری، دریافت کردند و ۴۹۳ نفر نیز از طریق عملیات فروش اقساطی سهم‌الشرکه، این تسهیلات را در اختیار گرفتند.