رئیس شورای‌عالی بیمه با تاکید بر اینکه سندیکای بیمه‌گران ایران با همکاری شوراهای استانی آن می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند، گفت: باید مساله عوارض از صنعت بیمه را به‌طور کامل حذف کنیم. رئیس‌کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه بخشی از مشکلات این صنعت را می‌توان در سندیکای بیمه حل کرد و بخشی نیز با کمک بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر قابل‌حل است، گفت: شرکت‌های بیمه در تهران باید بدانند که کار اصلی را شعبات بیمه در استان‌ها انجام می‌دهند و این شعبه‌ها نیز از طریق نمایندگی‌ها امور را به انجام می‌رساندند.