به گزارش «ایرنا» با راه‌اندازی شعبه صندوق تامین خسارت‌های بدنی در مازندران از این پس، تمامی خسارت‌های مشمولان از تشکیل پرونده تا پرداخت در این شعبه انجام می‌شود. براساس آمار صندوق تامین خسارت‌های بدنی کشور، صندوق تامین خسارت‌های بدنی مازندران در ۹ ماهه سال‌جاری ۳۲۱ میلیارد ریال خسارت بدنی به ۴۳۶ نفر از آسیب‌دیدگان ناشی از سوانح رانندگی پرداخت کرد. ۲۵۲ زندانی حوادث رانندگی استان نیز با پرداختی این صندوق از زندان آزاد شدند. سال گذشته نیز صندوق تامین خسارت‌های بدنی به ۶۲۷نفر از آسیب‌دیدگان بدنی ناشی از حوادث رانندگی در مازندران حدود ۴۴۸ میلیارد ریال غرامت پرداخت کرد و ۳۶۳ زندانی مازنی را نیز با پرداخت ۳۱۵ میلیارد ریال غرامت به خانواده آسیب‌دیدگان بدنی حوادث رانندگی از زندان آزاد کرد. در سال‌جاری طبق آمار ۳۰۶ نفر در مازندران براثر سوانح رانندگی جان خود را از دست دادند و افزون بر ۹ هزار نفر نیز مصدوم شدند. صندوق تامین خسارت‌های بدنی وظیفه پرداخت غرامت به آن دسته از خسارت‌دیدگان بدنی ناشی از حوادث رانندگی را بر عهده دارد که به هر دلیلی توانایی پرداخت خسارت بدنی را ندارند.