به گزارش «ایبِنا» به نقل از ترید عربیا، بانک مرکزی امارات‌متحده عربی اعلام کرد: دارایی بانک‌های سنتی این کشور تا پایان نوامبر سال‌جاری میلادی به ۲.۲۷۵ تریلیون درهم معادل ۶۲۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد که ۷/ ۷۹ درصد از مجموع دارایی بانکداری این کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین بانک‌هایی که براساس قوانین شریعت عمل می‌کنند، ۳/ ۲۰ درصد از مجموع دارایی بانکداری امارات را تشکیل می‌دهند. البته مجموع دارایی بانک مرکزی امارات‌متحده عربی هم در ۱۱ ماه نخست سال‌جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۷ میلادی با ۱۳۲ میلیارد درهم افزایش یا معادل ۱/ ۶ درصد رشد روبه‌رو شد. ضمن اینکه دارایی بانک‌های اسلامی در پایان نوامبر سال‌جاری میلادی با ۳/ ۵ درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ۲/ ۵۷۹ میلیارد درهم رسید. مجموع دارایی بانک‌های اسلامی و سنتی اماراتی تا پایان نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی به ۲.۸۵۵ تریلیون درهم رسید. بر همین اساس، مجموع وام‌های اعطا شده از سوی بانک مرکزی امارات به ۱.۲۷۹ تریلیون درهم در پایان نوامبر سال‌جاری میلادی افزایش پیدا کرد و ۴/ ۷۷ درصد از مجموع وام‌های اعطا شده توسط بانک‌های اماراتی را به خود اختصاص می‌دهد. بانک‌های اسلامی اماراتی هم ۳۷۴ میلیارد درهم وام ارائه کردند.