این عضو هیات علمی دانشگاه گفت: اصلی که باید در ریاست و مدیریت و سیاست‌گذاری بانک مرکزی رعایت شود این است که در عین حال که پیشنهاد انتصاب رئیس بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار به‌عهده رئیس دولت است؛ اما رئیس بانک مرکزی پس از انتخاب و انتصاب باید با دولت به‌عنوان یک مشتری و فرد عادی برخورد کند. مظاهری ادامه داد: اگر رئیس بانک مرکزی این هنر و رئیس دولت نیز این سعه صدر را داشته باشد تا زمانی که به‌عنوان متقاضی پول به نظام بانکی مراجعه می‌کند رئیس بانک با رئیس‌جمهور به‌عنوان یک مشتری برخورد کند، بنابراین با ایجاد چنین ساختاری می‌توان استقلال بانک مرکزی را رقم زد. وی بیان کرد: استقلال بانک مرکزی به این معناست که این بانک امور خود را با حفظ ماموریت براساس صلاحدیدش انجام دهد و از طرف دولت، نهاد‌ها و افراد دیگر وظایفی به آن تحمیل و تکلیف نشود که در این صورت می‌توان استقلال بانک مرکزی را تعریف کرد.

رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه در چندماه اخیر درباره سیاست‌های ارزی تنها گوشه کوچکی از استقلال بانک مرکزی دیده شده، توضیح داد: براساس تصمیم ستاد هماهنگی سران قوا با بانک مرکزی اجازه داده شد آنچه را که در مورد سیاست‌های ارزی صلاح می‌داند، عملی کند که این امر موجب ایجاد آرامش در بازار ارز شد. مظاهری  افزود: در دورانی که رئیس‌جمهور منافع مردم را بر نیازهای دولت ترجیح می‌داد و رئیس‌کل بانک مرکزی، با استدلال و منطق شرایط انجام یا عدم انجام برخی امور را برای رئیس‌جمهور توضیح می‌داد رئیس‌جمهور هم به‌دلیل مصلحت مردم شرایط را می‌پذیرفت، بسیاری از مسائل حل می‌شد.