سیدعلی موسوی ضمن اعلام خبر فوق افزود: پرداخت تسهیلات بانک سپه به فعالان اقتصادی در هشت‌ماه سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد رشد نشان می‌دهد. وی تصریح کرد: از مبلغ کل تسهیلات پرداختی بانک سپه در استان آذربایجان غربی در هشت‌ماه نخست سال‌جاری هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال آن به بخش بازرگانی و خدمات، ۵۷۰ میلیارد ریال به بخش مسکن و ساختمان و ۲۵۰ میلیارد ریال آن به بخش‌های معدن و صنعت کشاورزی اختصاص‌یافته است. مدیر استان آذربایجان غربی با تاکید بر اهمیت افزایش منابع و تاثیر آن بر بالا رفتن توان تسهیلات‌دهی بانک برای کمک به تولید، تصریح کرد: منابع بانک سپه در استان آذربایجان غربی از مبلغ ۱۰ هزار و ۳۷۱ میلیارد ریال در پایان آبان سال گذشته به بیش از ۱۳ هزار و ۹۹۹ میلیارد ریال در هشت ماه سال‌جاری رسید. موسوی به حاکمیت انضباط مالی و رعایت مقررات بانک مرکزی در بانک سپه به‌ویژه در مورد نرخ سپرده‌ها اشاره کرد و گفت: منابع بانک سپه در استان آذربایجان غربی در ۸ ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۵ درصد رشد داشت.