وی گفت: در شرایط کنونی به‌دلیل اتفاقات چند ماه گذشته در حوزه اقتصادی کشور و کاهش توان و قدرت اقتصادی جامعه و گروه هدف، شاید در این مقطع نتوانیم اقدام خاصی در حوزه افزایش تسهیلات مسکن صورت دهیم، اما دنبال راهکارهایی هستیم تا بتوانیم از مسیرهای دیگر به متقضایان کمک کنیم.رحیمی انارکی تصریح کرد: از طرف دیگر بانک مسکن برنامه‌ها و اقدامات دیگری را نیز برای خانه‌دار کردن متقاضیان در دستور کار دارد؛ به‌طوری‌که ما به‌دنبال آن هستیم که در حوزه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده مشارکت داشته باشیم، البته تفاهم‌نامه همکاری در این بخش در حال نهایی شدن است.پیش‌بینی شده با اجرای طرح بازآفرینی شهری در سال نخست اجرا تا ۱۰۰ هزار واحد بافت فرسوده، نوسازی شود، حال اگر این مسیر و برنامه محقق شود، می‌توان از این ظرفیت برای خانه‌دار کردن متقاضیان صندوق یکم استفاده کرد.

وی گفت: پیش‌بینی شده با اجرای طرح بازآفرینی شهری در سال نخست اجرا تا ۱۰۰ هزار واحد بافت فرسوده، نوسازی شود، حال اگر این مسیر و برنامه محقق شود، می‌توان از این ظرفیت برای خانه‌دار کردن متقاضیان صندوق یکم استفاده کرد.مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: در شرایط کنونی در صورت افزایش سقف تسهیلات مسکن صندوق یکم، بانک برای تامین منابع با کسری مواجه می‌شود، حال برای تحقق آن، باید بودجه کسری منابع تامین شود، بنابراین در صورت تخصیص اعتبارات و منابع می‌توانیم سقف وام را افزایش دهیم، اما شرایط به‌گونه‌ای است که افزایش تسهیلات بعید به‌نظر می‌رسد، البته در سایر صندوق‌ها مانند حساب جوانان اقدامات مثبتی صورت گرفته و سقف تسهیلات این حساب به ۲۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است.