براساس این گزارش در نامه مدیرعامل بانک آمده است: «با توجه به اینکه به‌دلیل شرایط کنونی اقتصادی و اعمال تحریم‌های ناعادلانه علیه کشور، کمبود نقدینگی ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمت نهادهای تولیدی یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی است، بنابراین باید با استفاده از سیاست‌های اعتباری، برآوردن نیاز واحدهای تولیدی، جلوگیری از رکود و تامین مالی بنگاه‌های تولیدی با تخصیص بهینه منابع محدود بانکی، بهبود در تولید و اشتغال را رقم زد که نقش بانک سپه در انجام این مهم و همراهی با سیاست‌های کلان اقتصادی دولت محترم بسیار پررنگ است.»