بنا بر این گزارش از مقالات قابل‌ارائه در همایش ملی بیمه و توسعه، مقاله نقش فناوری اطلاعات در کاهش تقلبات و تخلفات بیمه‌ای در سالن رودکی مرکز همایش‌های برج میلاد ارائه و مورد استقبال شرکت‌کنندگان قرار گرفت. این گزارش می‌افزاید: هفت مقاله کاربرد الگوریتم‌های یادگیری ماشینی در پیش‌بینی ریسک بیمه‌های زندگی، توسعه الگوی تحول دیجیتالی در صنعت بیمه، جایگاه بازاریابی دیجیتالی و ریسک آن در فروش بیمه زندگی، پتانسیل‌های کاربردی بلاک‌چین در صنعت بیمه، فرصت‌ها و چالش‌ها، کاربرد مدیریت فرآیند کسب‌و‌کار در توسعه صنعت بیمه و مقالات بررسی تاثیر فناوری اطلاعات (IT) بر مسوولیت اجتماعی شرکت‌های بیمه براساس مدل «رودریگو و همکاران ۲۰۱۶» و نقش و جایگاه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در صنعت بیمه کشور از مقالات پذیرفته شده پوستری در بیست و پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه بود.