حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم

در تسهیلات با سپرده بانک مسکن، متقاضی با سپرده‌گذاری ۴۰ میلیون تومان به مدت یک سال می‌تواند از تسهیلات حداکثر ۸۰ میلیون تومان در شهر تهران بهره‌مند شود. این رقم در شهرهای بزرگ با جمعیت بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری۴۰ میلیون تومان است. نرخ سود تسهیلات ۸ درصد و روش بازپرداخت به دو شیوه پلکانی و ساده در طول حداکثر ۱۲ سال است. سپری نشدن بیش از ۱۵ سال از تاریخ صدور جواز ساخت و دارا بودن شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰ و تایید استحکام بنا مطابق سایر تسهیلات مشابه) نیز از شرایط بانک برای ارائه تسهیلات است. اعطای تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم به متاهلان، صرفا در صورت خانه اولی بودن هر دو نفر امکان‌پذیر است که با دارا بودن این شرایط، ۱۶۰ میلیون تومان در مجموع به آنها تعلق می‌گیرد.

 اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن

متقاضیانی که در بانک مسکن سپرده ندارند، می‌توانند با خرید اوراق ممتاز از شعب بانک مسکن یا شعب کارگزاری‌های فرابورس، از تسهیلات خرید بانک بهره‌مند شوند. البته سقف این تسهیلات در تهران ۶۰ میلیون، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، ۵۰ میلیون و در سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان است. نرخ سود این تسهیلات هم بالاتر از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم و ۵/ ۱۷ درصد است؛ اما مدت بازپرداخت همان حداکثر ۱۲ سال و به روش پلکانی و ساده است. مبلغ اقساط تسهیلات ۶۰ میلیونی در تهران حدود یک میلیون تومان و اقساط تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی حدود ۸۳۳ هزار تومان و اقساط تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی حدود ۶۶۶ هزار و ۷۰۰ تومان است.

پرداخت تسهیلات ترکیبی

سقف تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن از محل اوراق ممتاز همراه با حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن و پس‌انداز مسکن جوانان در شهر تهران یکصد میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۸۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری ۶۰ میلیون تومان است. سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن در طرح ترکیبی یا چند وامی، کماکان ۲۰ میلیون تومان است. بدیهی است چنانچه واحد مورد معامله با استفاده از تسهیلات مشارکت مدنی بانک احداث شده باشد، سقف تسهیلات از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن ۲۵ میلیون تومان خواهد بود.  سقف تسهیلات فروش اقساطی به‌صورت ترکیبی از اوراق، صندوق پس‌انداز مسکن و پس‌انداز مسکن جوانان بر روی املاک با قدمت ۲۰ تا ۲۵سال، در همه مناطـق شهری ۳۵ میلیون تومان تعیین می‌شود. اما از محل حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن و پس‌انداز مسکن جوانان به تنهایی روی املاک با قدمت ۲۰ تا ۲۵ سال، سقف تسهیلات به ترتیب ۲۰ و ۳۵ میلیون تومان است. در راستای مساعدت به متقاضیانی که قصد استفاده از تسهیلات خرید را دارند، تسهیلات جعاله از محل اوراق ممتاز تا سقف ۲۰ میلیون تومان همزمان با تسهیلات خرید قابل پرداخت است. مبلغ قسط تسهیلات جعاله با نرخ سود ۵/ ۱۷ درصد و مدت باز پرداخت پنج‌ساله ماهانه حدودا ۵۰۴ هزار تومان است.

تسهیلات حساب پس‌انداز مسکن جوانان

هر شخصی که به سن هیجده سال تمام رسیده یا حکم رشد او از سوی دادگاه صادر شده باشد، می‌تواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت و قیومیت او باشند حساب پس‌انداز مسکن جوانان افتتاح کند.سپرده‌گذار پس‌انداز مسکن جوانان با رعایت برنامه سپرده‌گذاری بین پنج تا ۱۵ سال، با نرخ سود ۹ درصد تسهیلات دریافت می‌کند. حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ سال است. متقاضیان افتتاح حساب پس‌انداز مسکن جوانان می‌توانند سپرده‌گذاری خود را با واریز حداقل مبلغ ماهانه آغاز کنند. این مبلغ برای افرادی که امسال افتتاح حساب می‌کنند ابتدا ۳۸ هزار تومان، در سال دوم ۴۱ هزار تومان، سال سوم ۴۴ هزار تومان و تا سال پانزدهم به ۸۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. سقف تسهیلات از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان به واحد‌هایی تعلق می‌گیرد که از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها بیش از ۲۰ سال سپری نشده باشد. چنانچه از تاریخ صدور اولین جواز ساختمانی بیش از ۲۰ سال و حداکثر تا ۲۵ سال سپری شده باشد، سقف تسهیلات قابل پرداخت در سراسر ایران ۳۵ میلیون تومان خواهد بود.