براساس این گزارش، در مهرماه سال‌جاری سپ بیشترین رشد را در تعداد تراکنش‌های موبایلی به میزان ۲۹/ ۱ درصد و میزان مبلغ آنها با رقم ۶۲/ ۱ درصد داشته است. سپ همچنین با رشد ۸۲/ ۰ درصدی در تعداد تراکنش‌های ابزار اینترنتی و کسب ۵۴/ ۳۲ درصد از مبلغ آنها، همچنان بیشترین سهم را در این شاخص بین شرکت‌های PSP دارد. در حال حاضر شرکت پرداخت الکترونیک سامان در هر سه ابزار اصلی پذیرش در میان برترین‌های کشور قرار دارد و در ماه‌های اخیر رشد مناسبی را در ابزارهای مختلف پرداخت تجربه کرده است.