چنانچه این حالت غیرمحتمل باشد باید به سراغ سناریوی «بهترین دوم» رفت. «بهترین دوم» آن است که نوسان دلار در همین دامنه فعلی به حداقل ممکن (حدود ۲۰۰ تومان) برسد. اما وضعیت غیرقابل‌قبول برای بازار ارز آن است که نوسان دلار از حدود ۲۰۰ تومان بیشتر شده و به بیش از ۱۰۰۰ تومان نیز برسد؛ شبیه آنچه در دو هفته اخیر مشاهده شده است. چنین وضعیتی باعث تشویق بیشتر سفته‌بازی در این بازار می‌شود و جذب منابع از بخش مولد به سفته‌بازی غیرمولد ارزی را به‌دنبال خواهد داشت. به‌نظر می‌رسد بازارگردان با توجه به ارزیابی خود از ذخایر ارزی باید ثبات نرخ را هدف‌گذاری کند تا اولا بتواند نوسانات بازار را به حداقل برساند و بازار را مدیریت کند و ثانیا باعث هدایت نقدینگی از بازار ارز به بازار سهام و بخش‌های مولد دیگر شود. بازارگردان باید بداند که چنانچه هدف‌گذاری نادرستی داشته باشد، ممکن است در تله قیمتی بازار گرفتار شود که به جای آنکه بازار را مدیریت کند، توسط بازار مدیریت شود و ذخایر روز مبادا را از دست بدهد.