الف) فروش ارز بابت مصارف ارزی خدماتی به شرح جدول مندرج در نامه عمومی ۹۷.۱۶۷۵۴۷ مورخ ۱۶‌ مرداد۱۳۹۷ بابت مصارف ۲۳گانه و همچنین تا سقف ۲ هزار یورو و مطابق با نامه عمومی شماره ۹۷.۲۳۹۰۵۵ مورخ ۱۱ مهر ۱۳۹۷

ب) فروش ارز بابت واردات کالا و خدمات براساس ثبت‌سفارش کالا‌ یا خدمت تایید شده توسط بانک‌های عامل به‌صورت اسکناس یا حواله‌های ارزی در چارچوب قوانین و مقررات ارزی با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)»

خرید و فروش ارز بین صرافی‌های مجاز معتبر به‌صورت اسکناس یا حواله با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» امکان‌پذیر است. همچنین خرید و فروش حواله‌های ارزی توسط آن صرافی بر مبنای نرخ بازار (به جز درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالا و خدمات) با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» مقدور است. بانک مرکزی تاکید کرد که تمام هزینه‌های نقل‌و‌انتقالات و تبدیلات ارزی بر عهده مشتری است.