در این طرح اطلاعاتی در مورد رفتارهای فرهنگی همچون مطالعه کتاب و روزنامه، سرانه مطالعه، سینما و تئاتر، ورزش، موسیقی، تماشای سیمای جمهوری اسلامی ایران، سرانه مصرف شیر، نوشابه، میوه، ماهی، فست‌فود و چگونگی انتخاب پوشاک و نظرات در مورد ازدواج جوانان مورد بررسی قرار گرفته است. در جدول زیر خلاصه‌ای از نتایج به‌دست آمده فهرست شده است. علاوه‌بر این نتایج، گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که اولویت ۴/ ۳۴ درصد از افراد ۱۵ ساله و بیشتر در خرید پوشاک، پوشاک تولید داخل و ۶/ ۷ درصد پوشاک خارجی بوده است.

 

06-04