سپس مسعود نیلی در واکنش به این گزارش و ادعاهایی که به او نسبت داده شد، پاسخی را به سایت الف فرستاد که در ساعت ۱۷:۳۲ روز یکشنبه، ۲۷ آبان‌ماه، در خروجی این سایت قرار گرفت. «دنیای اقتصاد» نیز با استناد به مطلب منتشر شده در سایت الف، پاسخ مسعود نیلی به ادعاهای مطرح شده را در روز دوشنبه ۲۸ آبان‌ماه، با عنوان «پاسخ نیلی به ۵ ادعا» منتشر کرد. در نتیجه «دنیای اقتصاد» به مطلب منتشر شده در سایت الف استناد کرده و دکتر نیلی مستقلا مطلبی را به روزنامه «دنیای‌اقتصاد» ارسال نکرده است.