به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، به‌ استناد مصوبه مجمع عمومـی فوق‌العـاده ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ و مجـوزهای اخذ شده از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افزایش سرمایه بیمه آرمان از مبلغ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در مهلت تعیین ‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، حدود ۱۱۴میلیون سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی شد.با توجه به انقضای مهلت استفاده از حق‌ تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، حدود ۱۲۳میلیون سهم هزار ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی براساس مجوز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها، عرضه می‌شود.با توجه به ثبت شرکت بیمه آرمان (سهامی عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماما از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد.