رئیس‌کل بیمه مرکزی با ابراز خرسندی از عملکرد شرکت سهامی بیمه ایران در کسب رضایتمندی مردم خاطرنشان کرد: تلاش‌های خوبی در خصوص ایجاد رضایت جامعه بیمه‌گذاران صورت گرفته که قابل‌تقدیر است، اما برای دستیابی به چشم‌اندازهای پیش‌بینی شده این صنعت باید کوشش خود را مضاعف کنیم. وی افزود: شرکت بیمه ایران با توجه به سهم عمده‌ای که از بازار بیمه‌ای کشور در اختیار دارد باید نقش محوری توسعه صنعت را ایفا کند. رئیس شورای‌عالی بیمه با اشاره به بدهی سنگین برخی از نهادها و ارگان‌های دولتی به شرکت بیمه ایران تصریح کرد: حجم بالای فروش اقساطی بیمه‌نامه‌ها منطقی نیست و بدهی انباشته به این بنگاه بزرگ اقتصادی لطمه خواهد زد. وی تاکید کرد: منابع ناشی از پذیرش ریسک‌های بزرگ، باید به نفع صنعت بیمه سرمایه‌گذاری شود و پذیرش ریسک بدون دریافت حق بیمه با منطق اقتصادی همخوانی ندارد.