وی در مورد تاثیر تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران، بر کسب‌و‌کارهای حوزه پرداخت، اعلام کرد: به‌طور حتم نمی‌توانیم بگوییم که تحریم‌های آمریکا تاثیری بر اقتصاد کشور ندارد. شاید یکی از مهم‌ترین موانع توسعه‌ای که با ظهور تحریم‌های آمریکا دامنگیر صنعت پرداخت شد، عدم‌فعالیت بین‌المللی شرکت‌های ایرانی است. حجازیان درباره وضعیت فعلی صنعت پرداخت الکترونیک ایران، گفت: خوشبختانه صنعت پرداخت کشور در سال‌های اخیر با وجود محدودیت و تحریم‌های متعدد پولی و بانکی، روند رو به رشد و مطلوبی را طی کرده است. رئیس هیات‌مدیره و موسس هلدینگ فن‌آوران انیاک با اشاره به محصولات و برنامه‌های جدید این شرکت، تصریح کرد: جدیدترین کار بزرگ هلدینگ فن‌آوران انیاک، سرمایه‌گذاری در زیرساخت پوشش تراکنش‌های غیربانکی است. همچنین ایجاد شبکه‌ای با ماهیت «شتاک» (شبکه تبادل امتیازی کشور) به‌منظور تسریع در روند امتیازگیری پذیرندگان، از دیگر اقدامات مهم این شرکت در سال‌های اخیر است.