وی افزود: مرکز آینده‌پژوهی با هدف شناخت و درک مسائل نوظهور در صنعت بیمه و نحوه برخورد با آنها، مطالعه درخصوص رشد فناوری در آینده و بهره‌گیری از آن برای انجام تحقیقات کاربردی و پذیرش و درک اهمیت ایده‌ها برای خلق و شکل‌دهی آینده‌ای برتر و مطلوب طراحی شده و زیرنظر معاونت برنامه‌ریزی و فناوری شرکت ماموریت خود را به انجام خواهد رساند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: هدف از تاسیس این مرکز، دعوت از استادان خبره و همکاران با تجربه است تا بتوانیم در کنار نیروهای جوان، علمی و انعطاف‌پذیر، ارائه‌دهنده طرح‌های نوین بوده و در کارهای جدید پیشتاز باشیم. این مرکز با بهره‌گیری از اتاق فکر و هسته‌های پژوهشی طراحی و در چهار محور پژوهش، خلق ایده، ترویج و آموزش و شتاب‌دهی کسب‌و‌کار فعالیت خود را آغاز کرده است.