به گزارش «ایسنا» فرهاد دژپسند با بیان اینکه بیشتر تحریم‌های چند جانبه را پشت سر گذاشته‌ایم و تحریم‌های ظالمانه فعلی جای نگرانی ندارد، اظهار کرد: اول باید بدانیم تحریم‌ها با ما چه می‌کنند. تحریم‌ها می‌خواهد مردم را از دولت بریده و ناامیدی میان ملت ایجاد کند. تحریم‌ها می‌خواهد ورودی‌های کشور را مسدود کند، به این خاطر است که تحریم نفتی و مشتقات آن جدی گرفته می‌شود. دژپسند با بیان اینکه اگر مردم احساس کنند که با حاکمیت هستند، بخشی از گام‌های لازم برداشته شده است، اضافه کرد: اما اینکه چگونه باید این حس در مردم پدید آید؛ حاکمیت باید در رفتارش ثابت کند که هدفی جز افزایش رفاه مردم ندارد و آرامش و آسایش مردم را در اولویت قرار داده است. اگر رقابت‌ها را برای انتخابات نگه داریم و پس از انتخابات رفاقت کنیم گامی مهم در این راستا برخواهیم داشت.