در این طرح بانک متعهد می‌شود در طول زمان فعالیت خود، از محل این وجوه و همچنین اقساط وصولی ماهانه تسهیلات پرداختی وجوه موصوف، به پرداخت تسهیلات به اقشار نیازمند جامعه در زمینه‌های اشتغال‌زایی، بانوان سرپرست خانوار، درمان و... اقدام کند. تعامل و همکاری بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با سازمان‌ها و موسسات عام‌المنفعه و مردم‌نهاد، برای تجهیز منابع از طریق وجوه واریزی خیرین (مشارکت‌کنندگان در طرح) و پرداخت تسهیلات به افراد نیازمندی که از سوی آنها معرفی می‌شود و نیز کمک به توسعه مناطق روستایی و محروم کشور از طریق جذب منابع و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و... از جمله کارکردهای طرح همیاران مهر است.