محمد هادی موقعی با بیان اینکه روند درآمد زایی صنعت لیزینگ کشور از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ صعودی بوده و همین روند در سودآوری نیز حفظ شده است، افزود: درآمد ناخالص صنعت لیزینگ در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۳ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۶ بدون تغییر با همین رقم یعنی ۱۷ هزار میلیارد ریال بوده است. وی ادامه داد: مهم‌ترین عامل در بهای تمام شده خدمات ارائه شده صنعت لیزینگ سهم هزینه‌های مالی است. این رقم در سال ۱۳۹۴ حدود ۵۳ درصد درآمد ناخالص و در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب حدود ۵۸ و ۵۴ درصد درآمد ناخالص بوده است. موقعی با تاکید بر اینکه روند سودآوری صنعت لیزینگ از سال ۱۳۹۴ صعودی بوده است، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۴ سود خالص سالانه صنعت پس از کسر مالیات بالغ‌بر ۴/ ۳ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۵ به ۴ هزار میلیارد ریال و نهایتا در سال گذشته به ۴/ ۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران تصریح کرد: حجم دارایی‌های صنعت لیزینگ کشور از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ روند صعودی داشته است یعنی از رقم ۷۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۶ رسیده است. وی گفت: از رقم ۱۱۰ هزار میلیارد ریال کل دارایی‌های صنعت لیزینگ، در پایان سال گذشته حدود ۸۷ هزار میلیارد ریال یعنی بالغ‌بر ۸۱ درصد حجم کل دارایی‌ها سهم مطالبات از مشتریان بوده است. وی با تاکید بر اینکه نکته مهم ترکیب بدهی‌های صنعت لیزینگ است، افزود: از رقم ۱۱۰ هزار میلیارد ریال حجم دارایی‌های صنعت لیزینگ کشور، ۴۷ هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات بانکی (حدود ۴۲ درصد)، ۵/ ۲۲ هزار میلیارد ریال آورده و جمع حقوق صاحبان سهام (حدود ۲۱ درصد) و ۳۶ هزار میلیارد ریال (حدود ۳۳ درصد) سهم مطالبات شرکت‌های گروه، بدهی‌های قانونی و ذخایر بوده است.

حجم تسهیلات اعطایی لیزینگ‌ها

موقعی با تاکید بر اینکه حجم تسهیلات اعطایی صنعت لیزینگ کشور از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ نیز روند صعودی داشته است، افزود: این رقم از ۳۲ هزار میلیارد ریال در سال ۹۴ به ۳۸ هزار میلیارد ریال در سال ۹۵ و ۴۸ هزار میلیارد ریال در سال ۹۶ رسیده است. وی ادامه داد: از رقم ۴۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطا شده سال ۹۶ صنعت لیزینگ، ۲۹ هزار میلیارد ریال سهم شرکت‌های بورسی (حدود ۶۰ درصد) و ۱۹ هزار میلیارد ریال سهم شرکت‌های غیر‌بورسی بوده است. همین ارقام در سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۲۰ هزار و ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده‌اند.

وی درخصوص ترکیب تسهیلات اعطا شده لیزینگ‌ها بر حسب کالا در سال گذشته گفت: بالغ‌بر ۸۰ درصد پرتفوی عملیاتی صنعت در خودرو بوده است. یعنی از ۴۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی سال ۹۶ حدود ۳۹ هزار میلیارد ریال در بخش خودرو مصرف شده که سهم ۸۰ درصدی از کل عملیات را به خود اختصاص داده است. وی ادامه داد: سهم خودرو‌های سواری ۳۰ هزار میلیارد ریال (۶۳ درصد) و سهم خودرو‌های کار ۸ هزار میلیارد ریال (۱۷ درصد) بوده است. سهم کالاهای بادوام و تجهیزات تولیدی نیز هفت هزار میلیارد ریال(۱۵ درصد ) بوده است. سایر بخش‌ها مثل تجهیزات عمرانی و درمانی حدود پنج درصد از کل تسهیلات اعطایی صنعت لیزینگ سهم داشته‌اند.

موقعی تصریح کرد: روند نسبت‌های نقدینگی و ترکیب مالی درصنعت لیزینگ بیانگر رشد نسبت جاری و کاهش سهم بدهی‌ها نسبت به کل دارایی‌ها و افزایش سهم سهامداران در تامین منابع بوده است. دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با بیان اینکه براساس صورت‌های مالی صنعت در سال گذشته کاهش ریسک نقد شوندگی در ترازنامه صنعت قابل مشاهده است افزود: دلیل اصلی این موضوع، وجود روند بهبود نسبت جاری و افزایش سهم دارایی‌های جاری نسبت به کل دارایی‌ها است. در کنار روند افزایشی دارایی‌های جاری، روند رشد دارایی‌های بلند مدت نسبتا ثابت بوده است.

وی تصریح کرد: روند کارآیی صنعت لیزینگ در به گردش درآوردن دارایی‌ها از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ تقریبا ثابت بوده است. همچنین روند‌های بازدهی دارایی‌ها یعنی نسبت سود خالص به دارایی‌ها نسبتا ثابت و روند بازدهی حقوق صاحبان سهام کاهش ناچیزی داشته است. متوسط بازدهی حقوق صاحبان سهام در سال ۱۳۹۴ از ۲۳ درصد به ۲۰ درصد در سال‌های ۹۵ و ۹۶ کاهش یافته است. وی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی این موضوع افزایش اجرای بخشنامه بانک مرکزی در احتساب ذخایر مطالبات معوق است که مبلغ هزینه‌های دوره را در صورت‌های مالی افزایش داده است. وی تصریح کرد: ترازنامه صنعت لیزینگ کشور در سال ۱۳۹۶ بیانگر دریافت مبالغی بابت ثبت‌نام از مردم و عموم برای پیش‌فروش خودرو نیست.

وی ادامه داد: ترازنامه صنعت لیزینگ کشور بیانگر دریافت منابع مالی از بانک‌ها به شکلی که مفهوم غلط و غیر‌واقعی حیاط خلوت بانک‌ها را تداعی کند، نیست. مانده تسهیلات بانکی در صنعت لیزینگ حدود کمتر از نیم درصد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های کشور به انواع بخش‌های اقتصادی است. دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران گفت: انجمن ملی لیزینگ ایران دارای ۳۹ عضو فعال است که نزدیک به ۱۰۰ درصد حجم عملیات لیزینگ کشور در اختیار این ۳۹ شرکت است. از این تعداد ۱۳ شرکت سهامی عام و ۲۶ شرکت سهامی خاص هستند. ۱۰ شرکت لیزینگ نیز در بورس پذیرفته شده‌اند. تقریبا کل صنعت لیزینگ کشور عضو انجمن ملی لیزینگ هستند. وی ادامه داد: از این ۳۹ شرکت تعداد ۱۴ شرکت از نوع لیزینگ مستقل یعنی وابسته به سرمایه‌گذاران، تعداد ۱۷ شرکت از نوع لیزینگ بانکی یعنی وابسته به بانک‌ها و ۸ شرکت از نوع لیزینگ شرکتی یعنی وابسته به تولیدکنندگان و خودروسازان هستند.