به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای شفافیت، چابک‌سازی و اصلاح ساختارهای مالی فروش اموال مازاد را در دستور کار خود قرار داده و در راستای عمل به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، از سال ٩٤ تا نیمه سال ٩٧ با برگزاری ٣١١ مزایده، بیش از ٨٢٦ املاک مازاد به ارزش بیش از ٦ هزار و ٦٤٤ میلیارد ریال از املاک مازاد خود را فروخته و برنامه‌های مدون برای ادامه این روند به جدیت در حال اجرا شدن است. بنابراین گزارش، بانک صادرات ایران در عمل به قانون مذکور در سال ٩٤ در حدود ١٠٣ ملک به ارزش بیش از ٥٩١ میلیارد ریال، در سال ٩٥ نزدیک به ١٤٧ ملک بالغ‌بر ٨٧١ میلیارد ریال، در سال ٩٦ حدود ٤١١ ملک مازاد به ارزش ۳ هزار ٩٨٦ میلیارد ریال و در نیمه اول سال‌جاری، ١٦٥ ملک مازاد به بهای بالغ‌بر یک هزار و ١٩٥ میلیارد ریال را واگذار کرده و بخش عمده‌ای از تکالیف خود در عمل به قانون مورد اشاره را انجام داده است. فروش اموال و دارایی‌های سمی براساس نقشه‌ راه و برنامه‌های عملیاتی ابلاغ شده بانک صادرات ایران، با هدف تجهیز و مصرف بهینه منابع و تقویت بخش‌های تولیدی کشور، مورد توجه قرار دارد و با وجود قدرت نقدشوندگی کمتر از حد انتظار و کاهش تقاضا برای خرید املاک، با دقت و اهتمام از سوی این  بانک پیگیری می‌شود.