در این گزارش آمده که طی ۳۰ سال اخیر ثروت میلیاردرهای جهان به شدت رو به افزایش است. بیش از ۴۰ نفر از ۱۷۹ میلیاردر جدید که در سال گذشته میلادی به فهرست میلیاردرهای جهان اضافه شدند با ارث بردن دارایی به این عنوان نائل شدند.در حال حاضر، انتقال ثروت بزرگ شروع شده و طی ۵ سال اخیر مبالغی که ازسوی متوفیان میلیاردر به میلیاردرها انتقال داده شده، به‌طور متوسط سالانه ۱۷ درصد رشد نشان می‌دهد که مجموع آن در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۱۱۷ میلیارد دلار رسید. در سال گذشته میلادی فقط ۴۴ وارث هر کدام بیش از یک میلیارد دلار ارث بردند.براساس این مطالعه، مهد میلیاردرهای جهان چین است و هر هفته ۲ میلیاردر جدید در چین به‌وجود می‌آید. مجموع ثروت میلیاردرهای چینی با ۳۹ درصد افزایش به ۱۲/ ۱ تریلیون دلار رسید.