به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به اهمیت تامین ارز موردنیاز شرکت‌های هواپیمایی داخلی و برگزاری جلسات متعدد با مسوولان مربوطه و نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی، قرار است ارز موردنیاز برای تمامی درخواست‌های دریافتی از آنها در اسرع‌وقت مورد بررسی قرار گیرد و از محل منابع ارزی بانک مرکزی یا از طریق سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) تایید شود. بر این اساس، میزان ارز تامین شده شرکت‌های یاد شده به نرخ ۴۲ هزار ریال تا پیش از ۱۶ مردادماه امسال انجام شده است و از این تاریخ به بعد نیز نرخ تخصیص بر مبنای نرخ بازار نیما بوده است.بانک‌مرکزی تاکید کرده است که شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند میزان ارز دریافتی خود را اعلام کنند.به گزارش «ایرنا» برخی منابع خبری امروز به نقل از مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کردند از آنجا که ارز سامانه نیما با قیمت تمام شده ۱۰۰ هزار ریالی به دست شرکت‌ها می‌رسد، نرخ پروازهای داخلی تغییر خواهد کرد.