بر اساس گزارش منتشر شده در سایت کدال، این شرکت در ۶ ماه ابتدای سال سود خالص ۳۲۰ میلیاردی را به ارمغان آورده است و این در حالی است که در آخرین گزارش افشاشده در سایت کدال، سود ناشی از بازده پرتفوی سهام این شرکت در مهرماه به تنهایی به بیش از ۱۲۲ میلیارد ریال بالغ می‌شود. با توجه به روند هفت ماهه و سود محقق شده، نه تنها این شرکت تاکنون توانسته است سود سال گذشته را پشت‌سر گذارد؛ بلکه یک رکورد سودآوری را نیز برای خود به ثبت رسانده است.