این خدمت به همراه سرویس پیگیری و مشاهده سوابق تراکنش انتقال وجه داخلی گروهی برای استفاده مشتریان واجد شرایط سامانه اینترنت‌بانک ایجاد شده است. مشتریان بانک کارآفرین با استفاده از خدمات نام برده می‌توانند در یک درخواست، نسبت به انتقال وجه از یک حساب خود (به‌عنوان حساب مبدا) به چند حساب مقصد داخلی نزد بانک کارآفرین اقدام کنند. بنا براین گزارش، کلیه مشتریان حقیقی و حقوقی که از دستگاه تولید رمز یک‌بارمصرف (OTP) برای ورود و انجام تراکنش مالی در اینترنت‌بانک استفاده می‌کنند و خدمات مالی با استفاده از دستگاه تولید رمز یک‌بارمصرف (OTP) را فعال کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل از خدمت ایجاد شده در محیط اینترنت‌بانک، برای انتقال وجه به‌صورت گروهی (دسته‌ای) تا سقف مشخص‌شده و مجاز برای انجام انتقال وجه‌های داخلی استفاده کنند.