به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، محمدعلی دهقان دهنوی با بیان این موضوع که در ماه‌های گذشته با همراهی همکاران و توجه مدیرعامل بانک، بحث‌های متمرکزی درخصوص برنامه‌ریزی برای بهبود بهره‌وری شکل گرفت، گفت: به همین منظور پیشنهادها و برنامه‌هایی از سراسر ادارات و استان‌ها ازسوی کارکنان بانک ارائه شد. در ادامه این پیشنهادها در کمیته بهره‌وری بانک و سپس در جلسه شورای مدیران و هیات‌مدیره بانک مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت ۳۳ برنامه از میان این پیشنهادها استخراج شد. وی با بیان اینکه بانک مسکن در برنامه‌های بهره‌وری خود در پی کاهش هزینه‌های پرسنلی نیست، توضیح داد: هزینه‌های پرسنلی بخشی از برنامه بانک برای توسعه ثروت و سرمایه انسانی است و به هر میزان که بتوان در این زمینه بهره‌ور و با رویکرد مبتنی با ارزش آفرینی هزینه کرد، به نفع بانک خواهد بود. عضو هیات‌مدیره بانک مسکن با تاکید بر این موضوع که هزینه‌های دیگری در بانک وجود دارد که قابل‌کاهش است، توضیح داد: شاید این هزینه‌ها از نگاه کارمند یا مدیریت یک شعبه در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما اگر در تمام شعب بانک مسکن، هزینه‌های غیرضروری کاهش یابد، مجموع آن برای بانک قابل‌توجه خواهد بود.