به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، از ابتدای تشکیل و راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم، مطابق با ضوابط و چارچوب‌های تعیین شده اعطای تسهیلات این صندوق، چنانچه یک متقاضی، به شکل انفرادی قصد افتتاح حساب و سپرده‌گذاری در صندوق را داشت، شرایط مربوط به خانه‌اولی بودن،‌ صرفا برای همان فرد و نه برای همسر او (در صورت متاهل بودن)، مورد کنترل و استعلام قرار می‌گرفت. به این معنا که اگر به‌طور مثال، پدر یک خانواده دارای سابقه مالکیت بود، اما همسر او برای دریافت تسهیلات از صندوق پس‌انداز مسکن یکم اقدام می‌کرد، استعلام خانه‌اولی بودن صرفا برای همسر (فرد متقاضی) انجام می‌شد و خانه دار بودن پدر خانواده، مانعی برای دریافت تسهیلات یکم از سوی همسر او نبود، اما از اول آبان‌ماه ۹۷ مطابق ضوابط بالادست بانک مسکن و مقررات جدید این بانک، شروط خانه‌اولی بودن، هم برای متقاضی و هم برای همسر او، استعلام می‌شود به این معنا که هر فرد متاهلی که برای افتتاح صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌خواهد اقدام کند هم او و هم همسر او باید خانه‌اولی باشند.

براساس معیارهای تعیین شده، خانه‌اولی به آن دسته از متقاضیان خرید مسکن اطلاق می‌شود که پیش از ثبت‌نام در این صندوق، اولا از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک‌ها جهت خرید، احداث واحد مسکونی، انتقال سهم‌الشرکه یا تعمیر واحد مسکونی و ثانیا از امکانات دولتی برای تهیه مسکن استفاده نکرده باشند. با توجه به این دو معیار، تا روز گذشته در صورتی که متاهلین متقاضی اخذ این نوع تسهیلات، خانه‌اولی شناخته می‌شدند (بدون توجه به شرایط همسر آنها) امکان ثبت‌نام و دریافت تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم را از سوی بانک مسکن پیدا می‌کردند، اما با توجه به بخشنامه جدید بانک مسکن به تمامی شعب سراسر کشور، از امروز، فقط متقاضیان متاهلی امکان ثبت‌نام تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم را خواهند داشت که هر دو زوج به‌صورت توامان دو شاخص خانه‌اولی را دارا باشند. بر این اساس افتتاح‌کننده حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم و همسر وی نباید از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک‌ها برای خرید، احداث واحد مسکونی، انتقال سهم‌الشرکه یا تعمیر واحد مسکونی پیش از این استفاده کرده باشند. همچنین متقاضی و همسر وی از امکانات دولتی همچون زمین و مسکن نیز نباید استفاده کرده باشند. در عین حال بانک مسکن در قالب بخشنامه جدید خود برای تعیین شرایط جدید اخذ تسهیلات پس‌انداز مسکن یکم برای متاهلین، اشاره کرده که اعطای تسهیلات این صندوق، به اشخاص مجرد، اشخاصی که همسر آنها فوت شده یا با همسر خود متارکه کرده‌اند مشروط به داشتن درآمد متقاضی بلامانع خواهد بود. بانک مسکن در قالب این بخشنامه به این نکته اشاره کرده است که حساب‌های افتتاحی برای دریافت این نوع تسهیلات تا پیش از تاریخ یکم آبان‌ماه سال‌جاری، کماکان مقررات زمان افتتاح حساب (الزامی بودن خانه‌اولی شناخته شدن یکی از زوجین) برقرار خواهد بود. به عبارت دیگر تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم که افتتاح حساب آنها تا پیش از یکم آبان‌ماه انجام شده باشد صرف خانه‌اولی بودن شخص متقاضی تسهیلات (بدون الزام به خانه‌اولی بودن همسر استفاده‌کننده تسهیلات) بلامانع است.