به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در بخش چکیده این مقاله سیاستی که توسط «سعید بیات» و «وهاب قلیچ» تهیه شده، آمده است: ثبات اقتصادی از جمله مباحث ضروری اقتصاد کلان است که ارتباط گسترده‌ای با سیاست‌های دولت از جمله سیاست ایجاد و تامین کسری بودجه دارد. این در حالی است که بودجه دولت از جمله مهم‌ترین ابزار دستیابی به اهداف رشد اقتصادی بالاتر و کنترل قیمت‌هاست. بنابراین اگر دولت بخواهد به این اهداف دست پیدا کند باید توجه ویژه‌ای به نحوه‌ تخصیص بودجه سالانه داشته باشد. این دو پژوهشگر این سوال اصلی را انتخاب کرده‌اند که آیا دولت می‌تواند برای دستیابی به اهداف مذکور از سیاست خلق کسری بودجه استفاده کند؟ پاسخ به این پرسش در گرو پاسخ‌دهی به دو سوال مقدماتی است: اول آنکه منابع تامین این کسری از کدام محل خواهد بود؟ دوم آنکه این کسری بودجه در کدام بخش‌های اقتصادی هزینه می‌شود؟ نتایج به دست آمده از مقاله نشان داده است که تاثیر کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی به‌طور مستقیم از روش تامین مالی کسری بودجه تاثیر می‌پذیرد. به‌طوری که وقتی بار عمده تامین مالی کسری بودجه بر دوش حساب ذخیره ارزی است، کسری بودجه اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته و شدت آن نیز در طول زمان افزایش یافته است.  بررسی‌های تکمیلی در روزهای آینده  منتشر خواهد شد.