بیانیه جدید اف‌ای‌تی‌اف در مورد ایران

در بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی در مورد ایران آمده است: در سال ۲۰۱۶ اف‌ای‌تی‌اف از پایبندی سطوح بالای حاکمیتی ایران در پرداختن به نقاط ضعف قوانین برای مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم و دریافت کمک‌های تخصصی به منظور اجرای «برنامه عملیاتی» استقبال کرد. این کارگروه در نوامبر سال ۲۰۱۷ نظر به پایبندی سیاسی ایران و برداشتن گام‌های موثر، تصمیم گرفت تعلیق ایران از فهرست سیاه کشورهای با ریسک بالای پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را تمدید کند.  ایران از نوامبر ۲۰۱۷ تاکنون رژیمی برای اعلان نظام انتقال پول نقد ایجاد کرده است. از ژوئن ۲۰۱۸، ایران اصلاحاتی را برای قانون مقابله با حمایت مالی تروریسم اجرایی ساخته و پارلمان این کشور نیز اصلاحاتی را در راستای اجرای قانون مقابله با پولشویی از طریق معرفی لوایحی برای به تصویب رساندن، کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم انجام داده است. کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام می‌کند که نسبت به پیشرفت‌های قانونی مربوطه در ایران آگاه است. ‌مانند هر کشور دیگری کارگروه ویژه اقدام مالی تنها قوانینی را که به‌طور کامل اجرایی می‌شوند مدنظر قرار می‌دهد. زمانی که قانون باقی‌مانده به‌طور کامل وارد فاز اجرایی شود، کارگروه این قانون را به ‌همراه قانون اجرا شده بررسی می‌کند تا دریابد که آیا اقدامات صورت پذیرفته از سوی ایران «برنامه عملیاتی» این کشور را در راستای چارچوب‌های کارگروه ویژه اقدام مالی مورد توجه قرار داده است یا خیر. «برنامه عملیاتی» ایران در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی خواهد شد. در اکتبر ۲۰۱۸ کارگروه ویژه اقدام مالی اقدامات انجام گرفته از سوی ایران را کامل‌شده نمی‌داند و این کشور باید موارد باقی‌مانده را مورد توجه قرار داده و اجرایی کند. بخشی از این موارد به شرح زیر است:

۱. جرم‌انگاری مناسب تامین مالی تروریسم و پایان دادن به استثنا قائل شدن برای گروه‌های خاصی که «برای پایان دادن به اشغال بیگانگان‌، استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند». ۲. شناسایی و ضبط دارایی‌های تروریست‌‌ها طبق قوانین مربوطه که از سوی شورای امنیت سازمان ملل ابلاغ شده‌اند. ۳. حصول اطمینان از وجود نظام بررسی هویت مشتریان به‌طوری که ضمانت اجرایی داشته باشد.

۴. تضمین استقلال سازمان اطلاعات اقتصادی و الزام تسلیم گزارش تراکنش‌های مشکوک برای همه تراکنش‌هایی که مبادرت به انجام آنها شده است. ۵. ارائه شیوه‌ای که از سوی مقامات برای شناسایی و جلوگیری از انتقال غیرمجاز وجوه/  کالاها از سوی ارائه‌دهندگان خدمات به کار گرفته می‌شود.  ۶. تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم و شفاف‌سازی توانمندی همکاری مشترک قضایی ۷. تضمین آنکه موسسات مالی، تمامی اطلاعات ذی‌نفعان انتقال الکترونیکی را ممیزی می‌کنند. ۸. تعیین حداکثر مجازات برای تخلف از قوانین پولشویی. ۹. تضمین قوانین و پروسه اجرای مصادره اموال با ارزش متناظر.

کارگروه ویژه اقدام مالی در نشستی که این هفته برگزار شد تصمیم به ادامه تعلیق «اقدامات متقابل» علیه ایران گرفت. اگرچه کارگروه ویژه اقدام مالی ناامیدی خود را نسبت به حل نشدن بخش عمده برنامه عملیاتی ایران ابراز می‌کند و از این کشور انتظار دارد به سرعت در مسیری گام بگذارد تا اطمینان یابد که همه موارد باقی‌مانده را از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری قوانین مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم مورد توجه قرار دهد و آنها را حل و فصل کند. کارگروه ویژه اقدام مالی از ایران انتظار دارد که تا فوریه سال ۲۰۱۹ قانون لازم را در چارچوب این کارگروه اجرایی کند، در غیر این صورت کارگروه ویژه اقدام مالی گام‌های جدیدی را برای محافظت از ریسک‌های مربوط به کمبود‌ها و کاستی‌های رژیم قوانین مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم، عملی می‌کند.

کارگروه ویژه اقدام مالی همچنین از ایران انتظار دارد تا به پیشرفت‌های خود در رابطه با اجرایی شدن مقررات و دیگر اصلاحات ادامه دهد. ایران تا زمانی که برنامه عملیاتی خود را به‌صورت کامل اجرایی کند در بیانیه عمومی این کارگروه باقی می‌ماند. تا زمانی که ایران اقداماتی را که برای رفع کاستی‌های ذکر شده در برنامه عملیاتی انجام ندهد، کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با ریسک تامین مالی تروریسم که ممکن است ایران عامل آن باشد و نیز نسبت به تهدیدات آن برای سیستم مالی بین‌المللی نگران خواهد ماند. از این رو کارگروه ویژه اقدام مالی از اعضای خود و همه مراجع قانونی می‌خواهد به موسسات مالی خود مشورت دهند که اطلاعات لازم را برای بررسی دلایل تبادلات مالی و روابط تجاری با افراد حقیقی و حقوقی در ایران حاصل کنند.

 بیانیه ماه ژوئن اف‌ای‌تی‌اف در مورد ایران

در بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی در مورد ایران آمده است: در سال ۲۰۱۶ اف‌ای‌تی‌اف از پایبندی سطوح بالای حاکمیتی ایران در پرداختن به نقاط ضعف قوانین برای مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم و دریافت کمک‌های تخصصی به منظور اجرای «برنامه عملیاتی» استقبال کرد. این کارگروه در نوامبر سال ۲۰۱۷ نظر به پایبندی سیاسی ایران و برداشتن گام‌های موثر، تصمیم گرفت تعلیق ایران از فهرست سیاه کشورهای با ریسک بالای پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را تمدید کند.

ایران از نوامبر ۲۰۱۷ تاکنون رژیمی برای اعلان نظام انتقال پول نقد ایجاد کرده و پیش‌نویس اصلاحیه‌های قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را نیز تهیه کرده است. اکنون برنامه عملیاتی ایران پایان یافته است، اما بخش قابل توجهی از اقدامات آن ناتمام باقی مانده‌اند. ایران موظف است اقدامات باقی‌مانده را به‌طور کامل به اجرا گذارد که بخشی از آن به شرح زیر است:

در این قسمت ازبیانیه ۹ بند بیانیه ماه اکتبر عینا تکرار شده و در ادامه چنین آمده است: نظر به اینکه ایران پیش‌نویس این قوانین را برای بررسی به مجلس ارائه کرد، اف‌ای‌تی‌اف تصمیم گرفت تعلیق ایران را تمدید کند. این کارگروه گام‌های بعدی خود را در ماه ژوئن ۲۰۱۸ بر اساس روند پیشرفت ایران در تکمیل این برنامه عملیاتی بر خواهد داشت. اف‌ای‌تی‌اف انتظار دارد ایران فورا در مسیر اصلاح و تکمیل موارد کامل نشده در برنامه عملیاتی حرکت کند و به ویژه تصویب قوانین لازم را در اولویت قرار دهد.