به گزارش پایگاه خبری نقدینه، این شرکت در شش ماه اول سال۹۷ توانست با کسب سود حدود ۷۷ میلیارد تومانی در حوزه سرمایه‌گذاری‌های بورسی، حدود ۹۶ درصد از برنامه کل سال خود را محقق کند که مبلغ یادشده بیش از کل سود دو سال گذشته شرکت از این محل است. ابوالفضل آقادادی با بیان اینکه در مدت یاد شده، شرکت ۳۶۴ میلیارد تومان خسارت به بیمه‌گذران پرداخت کرده، خاطرنشان‌کرد: از کل خسارت پرداختی، سهم رشته‌های شخص‌ثالث و سرنشین ۵۰ درصد، درمان ۱۹ درصد و بیمه‌های زندگی ۱۶ درصد و نسبت خسارت شرکت در این مدت ۴۳ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ واحد کاهش داشته است. وی گفت: حق‌بیمه تولیدی شرکت بیمه‌کوثر در ۶ ماه اول سال۹۷ با ۴۳ درصد رشد نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته و تغییر مناسب در ترکیب پرتفو، به رقم فروش بیش از ۸۵۰ میلیارد تومان (معادل ۶۰ درصد از کل برنامه صدور سال۹۷) رسیده است. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی شرکت خاطرنشان‌کرد: به‎منظور اجرای سیاست‌های شرکت در سال۹۷ با رویکرد سودآوری و اصلاح ترکیب پرتفو، در این مدت سهم رشته ثالث و سرنشین ۳۳ درصد، سهم بیمه‌های زندگی ۲۴ درصد و سهم رشته درمان ۱۹ درصد از کل حق‌بیمه‌های تولیدی شرکت را تشکیل داده‌اند.