به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، اکیپ ویژه‌ای متشکل از عضو هیات‌مدیره و معاون بیمه‌های اموال، مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی و مدیران استانی بیمه آسیا به محل حادثه مراجعه و نسبت به پرداخت خسارت تعدادی از زیان‌دیدگان اقدام کردند.بنابر این گزارش و با توجه به فوریت موضوع و به محض مراجعه بیمه‌گذاران به شعبه، کارشناسان بیمه آسیا به سرعت در منطقه مستقر شدند و خسارت وارده به منازل مسکونی روستایی و شهری و تاسیسات را در چهارچوب شرایط بیمه‌نامه بررسی و نسبت به ارزیابی پس از برآورد خسارت اقدام کردند.

این گزارش می‌افزاید: مسعود بادین، عضو هیات‌مدیره و معاون فنی اموال بیمه آسیا ضمن دیدار با زیان‌دیدگان راهکارهای لازم برای تسریع در بررسی و پرداخت خسارت را به کارشناسان فنی اعلام و همچنین با توجه به افزایش ارزش وسایل نقلیه و ساختمان‌ها، تاسیسات و اموال به بیمه‌گذاران بیمه آسیا توصیه کرد برای دریافت الحاقیه افزایش سرمایه به واحد صادرکننده بیمه‌نامه خود مراجعه کنند.