بیانیان با بیان اینکه سیاست‌ها و خط‌مشی رئیس کل بیمه مرکزی و نهاد ناظر توسعه بیمه‌های خُرد در کشور است، گفت: سیاست، برنامه‌ها و تمرکز بیمه آرمان نیز توسعه و فروش بیمه‌های خُرد است و نمایندگان باید با افزایش دانش و توانمندی‌های فنی و علمی خود نسبت به این امر اهتمام ورزند و در این راستا حرکت کنند. مدیرعامل بیمه آرمان خطاب به نمایندگان افزود: ما نیز در تامین نیازها و خواسته‌های منطقی شما در بخش‌های گوناگون از جمله در بخش آموزش از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد و ابراز امیدواری کرد که نمایندگان و شبکه فروش هم تعامل سازنده‌ای با انجمن، شعب و ستاد داشته باشند و نیز در تعامل با مردم و ارائه خدمات مطلوب به بیمه‌گذاران، جایگاه شرکت را ارتقا بخشند. براساس این گزارش، معاونان بیمه آرمان نیز در این جلسه به تبیین اقدامات و فعالیت‌های شرکت درباره نمایندگان و شبکه فروش و ارائه رهنمودهای عملیاتی در حوزه متبوع خود پرداختند و بر جذب و ترکیب پرتفوی مناسب، وصول حق بیمه در مدت اعتبار بیمه‌نامه، انضباط مالی و همچنین تلاش در جهت افزایش سهم شرکت در بازار، تقویت و افزایش دانش علمی و فنی نمایندگان، وحدت رویه در اجرای مقررات و دستورالعمل‌ها، تعامل مطلوب با شعب و بدنه مدیریتی شرکت و در نهایت حفظ منافع بیمه آرمان تاکید کردند.