جوادی با اشاره به اینکه سرمایه مورد نیاز چند سال است که بیشتر از حد مورد نیاز برای تبدیل شدن به بانک تامین و در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده، گفت: مجموعه نظام بانکی کشور را مانند همکاران خودمان می‌دانیم؛ چراکه بانک‌ها دارایی کشور هستند و قدرتمند شدن آنها به نفع نظام و کشور است.  مدیرعامل موسسه اعتباری ملل افزود: امروز کدام صنعت را می‌توان اسم برد که پشتوانه آن بانک نباشد؟ آنچه در صنعت کشور و دیگر بخش‌ها دیده می‌شود نتیجه سپرده‌های مردمی در نظام بانکی و سرمایه‌گذاری و فعالیت بانک در بخش‌های مختلف تولید و خدمات در کشور است. درخصوص ساماندهی تعاونی اعتبار منحله وحدت نیز لازم است اعلام کنم که در راستای ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی بانک مرکزی این مسوولیت را به موسسه اعتباری ملل واگذار کرد و موسسه نیز این مسوولیت را صرفا با هدف کمک به قریب به ۴۰۰ هزار نفر سپرده‌گذار که مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال وجوه خود را درتعاونی منحله وحدت سپرده‌گذاری کرده بودند مورد پذیرش قرار داد. وی گفت: با گذشت حدود یکسال و اندی ۹۹ درصد از سپرده‌گذاران وجوه خود را دریافت کرده‌اند و کمتر از هزار نفر باقی مانده‌اند که بعضا خودشان مراجعه نداشته‌اند و سایر موارد نیز در حال بررسی و پرداخت است. جوادی افزود: هیچ وقت به خود اجازه نداده‌ایم که وارد بازارهای سفته‌بازی شویم و از هموطنان می‌خواهم که به کشور کمک کنند، ما همگی در زیر یک سقف به اسم ایران زندگی می‌کنیم و هر اتفاقی که در کشور بیفتد نفع یا آسیب آن به همه ما می‌رسد.