به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان؛ مردادماه سال گذشته، بانک پارسیان با هدف آسان‌سازی دسترسی به خدمات بانکی برای این گروه از هم‌میهنان، شعب خود واقع در کریمخان زند، میدان انقلاب و میدان فردوسی را به سامانه ارائه خدمات بانکی ویژه نابینایان تجهیز کرد.بنابراین گزارش این سامانه شامل دستگاه برجسته نگار و نرم‌افزار فرم‌های بانکی است که دارای صفحه کلید و نمایشگر بریل بوده و تکمیل فرم‌های بانکی با استفاده از صفحه کلید توسط نابینایان انجام می‌شود و کلیه نوشتار موجود در فرم‌های بانکی از طریق نمایشگر بریل دستگاه برجسته نگار به‌صورت لمسی قابل خواندن برای روشندلان است. با راه‌اندازی این سامانه در بانک پارسیان، روشندلان بدون نیاز به حضور همراه می‌توانند فرم‌های درخواست انواع عملیات بانکی نظیر افتتاح حساب‌، دریافت وجه، واریز وجه و خدمات کارت را دریافت کرده و عملیات بانکی را انجام دهند.