در این نشست محمدرضا قربانی، مدیرعامل بانک دی با اشاره به اهمیت تدوین برنامه استراتژیک برای سازمان گفت: طراحی راهبرد بلندمدت برای یک سازمان، موردی ضروری است که اگر همراه با بررسی و مطالعه عمیق و تعهد ارکان سازمان به اجرای آن باشد، می‌توان از پیشرفت سازمان در بازار اطمینان حاصل کرد. قربانی همچنین با اشاره به عزم جدی تیم مدیریتی بانک دی برای ایجاد تحول در رویکردهای آتی گفت: اولویت تیم مدیریت، حرکت مطابق راهبردهای تدوین شده است. بدنه کارشناسی بانک باید با شناخت دقیق و درک شرایط حاکم بر نظام بانکی و همچنین پایبندی به برنامه‌ها، تلاش خود را جهت تحقق اهداف به کار گیرند. مدیرعامل بانک دی با اشاره به لزوم تسریع در نهایی‌سازی سند استراتژیک و پیاده‌سازی برنامه‌های کوتاه‌مدت افزود: برنامه‌های کوتاه‌مدت با هدف سرعت بخشیدن به حرکت بانک در مسیر سودآوری پایدار و باکیفیت تدوین شده است. در ادامه این نشست، آذر محصصی، مدیرکل طرح و توسعه بانک دی با ارائه گزارش عملکردی درخصوص فرآیند تشکیل دفتر برنامه‌ریزی استراتژیک گفت: دفتر برنامه‌ریزی استراتژیک که تاکنون ۱۰ جلسه نشست، بالغ‌بر ۱۱۰۰ نفر ساعت کار تخصصی برگزار کرده است، در نشست پایانی با چهار کارگروه «وصول مطالبات»، «سرمایه‌گذاری»، «سرمایه انسانی» و «بازاریابی و طراحی محصول» درخصوص رفع بحران‌های موجود با رویکرد حل مساله، تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و تبیین نقشه راه و نقاط استراتژیک به هم‌اندیشی و ارائه راهکار پرداخت. مدیرکل طرح و توسعه بانک دی ابراز امیدواری کرد که با شناسایی چالش‌ها، دسته‌بندی و ارائه راهکار و تدوین برنامه عملیاتی برای رفع آنها، برنامه‌های کوتاه‌مدت جهت اجرا به زودی در اختیار واحدها قرار گیرد.