به گزارش واحد آموزش «دنیای‌اقتصاد»، پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، سوال اصلی این بود که چه عوامل پولی و مالی سبب بحران شد و راه‌های جلوگیری از بحران‌های مشابه چیست؟ نقش نظارتی و کنترلی بانک‌های مرکزی هم بیش از پیش برجسته و این سوال طرح شد که آیا بانک‌های مرکزی باید به‌طور مستقیم به مقابله با تورم بپردازند؟ آیا باید مراقب آرامش پیش از توفان اقتصادی باشند؟ تا چه میزان بانک‌های مرکزی باید به جریان سرمایه بین‌المللی و نرخ تبدیل ارز توجه داشته باشند؟ موضوع نظام پولی در قبال سیاست‌هایی همچون تسهیل کمی چطور باید باشد؟ نقدینگی به چه کسی باید داده شود؟ چگونه می‌توان خطرات تسلط سیاست مالی و تجدید ساختار بدهی را مورد توجه قرار داد؟  علاقه‌مندان و متقاضیان به شرکت در این دوره آموزشی می‌توانند با واحد آموزش روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با شماره تلفن‌های ۸۷۷۶۲۴۱۱ و ۸۷۷۶۲۴۱۶ تماس بگیرند یا برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سایت واحد آموزش به آدرس tc.den.ir مراجعه کنند.