سازمان برنامه و بودجه در یکی از بسته‌های حمایتی پیشنهادی خود به دولت در نظر گرفته است که به ۳/ ۹ میلیون خانوار به ترتیب اولویت پرداخت نقدی صورت بگیرد. براساس این پیشنهاد، قرار است دولت با در نظر گرفتن اولویت، افراد زیر پوشش کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید، بازنشسته‌ها و کارمندان دولت یارانه نقدی اختصاص دهد. براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به افرادی که درآمد آنها پایین‌تر از ۳ میلیون تومان در ماه است، ۶۰۰ هزارتومان و برای افرادی که درآمد آنها بالاتر از سه میلیون تومان است(تا سقف درآمدی غیرقابل حمایت)، ۴۰۰ هزارتومان یارانه نقدی واریز می‌شود. مقرر شده این مبلغ به حسابی که سرپرست خانوار یارانه دریافت می‌کند واریز شده تا برای خرید کالاهای اساسی صرف شود. سازمان برنامه و بودجه تامین هزینه این یارانه را از مابه التفاوت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته است.

پیش از این نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از دلار دولتی با نرخ ۳۸۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شد که با دستور هیات دولت، تامین نرخ خوراک با ارز نیمایی خواهد بود. در حال حاضر هر یورو در سامانه نیما حدود ۹۵۰۰ تومان قیمت دارد که مبلغ دلاری آن حدود ۸۵۰۰ تومان خواهد بود که تفاوت حدودا ۴ هزار تومانی با نرخ سابق دارد. در نتیجه برآورد‌ها نشان می‌دهد دولت از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از مهر امسال تا مهر سال آینده درآمدی حدود ۵/ ۱۰ میلیارد دلار خواهد داشت که اگر آن را در ۴ هزارتومان ضرب کنیم افزایش درآمد دولت حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. اگر فرض کنیم دولت در این طرح به‌طور متوسط به ۳/ ۹ میلیون خانوار ۵۰۰ هزارتومان یارانه نقدی بدهد حدودا ۷/ ۴ هزار میلیارد تومان از اضافه درآمد خود از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را باید هزینه کند.