به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، ابراهیم کاردگر راه موفقیت نمایندگان را اتحاد و همدلی آنها توصیف کرد و افزود: نمایندگان هر استان باید ضمن تسلط بر علم بیمه و آمار روز صنعت بیمه، تعامل مناسبی را با رئیس شعبه و سرپرست منطقه داشته باشند. وی یکی از راهکارهای دستیابی به اهداف عالیه بیمه دانا را مشارکت ارکان شرکت به‌ویژه نمایندگان عنوان کرد. نایب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل این شرکت با اشاره به ضرورت مسلح شدن شبکه فروش به علم بیمه و رشته‌های مرتبط با آن تصریح کرد: بیمه علم آمار و ریاضی است. اگر شبکه فروش به آمار و اطلاعات روز صنعت تسلط نداشته باشد، بدون شک در آنالیز و تحلیل ریسک با مشکل مواجه خواهند شد. کاردگر در ادامه، تعامل بیشتر شبکه فروش و ستاد شرکت را مورد تاکید قرار داد و گفت: به‌زودی کارگروه‌های تخصصی به تفکیک رشته در مرکز و همچنین استان‌ها تشکیل می‌شود که پس از بررسی موضوعات و دریافت نظرات راهکار عملیاتی با هدف روان‌سازی فرآیند انجام امور ارائه و در سطح شرکت به‌کار گرفته خواهد شد. وی با اشاره به جذب پرتفوهای کوچک افزود: جذب چند پرتفوی کوچک برای یک شرکت بیمه بسیار مناسب‌تر از قرارداد کلانی است که متعاقب آن تعهدات بسیاری را برای شرکت ایجاد می‌کند؛ بنابراین شرکت از جذب قراردادهای کوچک به‌واسطه حاشیه سودی که ایجاد می‌کنند، استقبال می‌کند.