به گزارش نشریه نیلسون ریپورت در سپتامبر ۲۰۱۸ سپ با بیش از ۲ میلیارد و ۶۰۰ هزار تراکنش موفق، در جایگاه بیست و سوم دنیا ایستاده است.سپ در سال ۲۰۱۶ نیز با بیش از یک‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون تراکنش، رتبه ۲۶ را در میان ۱۵۰ شرکت برتر دنیا به خود اختصاص داده بود.شرکت پرداخت الکترونیک سامان همچنین بیشترین میزان رشد در تراکنش‌های کارتخوان و موبایلی کشور را در مردادماه از آن خود کرد.براساس آخرین گزارش اقتصادی شاپرک، این شرکت در مردادماه گذشته با کسب ۷۲/ ۱۷ درصد سهم بازار از نظر تعداد تراکنش و سهم ۸۶/ ۱۳ درصدی از مبلغ آنها، جایگاه دوم را در میان ۱۲ شرکت ارائه‌کننده خدمات پرداخت کشور در هر دو شاخص تعداد و مبلغ به خود اختصاص داد.براین اساس، این شرکت در مردادماه با افزایش تعداد تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی و نیز تعداد تراکنش‌های موبایلی به میزان ۴۳/ ۲ درصد از طریق سامانه و اپلیکیشن ۷۲۴ بیشترین رشد را در این دو ابزار پذیرش از آن خود کرده است.بیشترین سهم از مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی نیز با ۳۳/ ۱۷ درصد، متعلق به «سپ» بوده است. همچنین افزایش ۶۴/ ۴ درصدی سپ در شاخص مبلغ تراکنش‌های موبایلی نیز نشانگر بالاترین میزان رشد در میان سایر شرکت‌ها در این ابزار پذیرش است.