به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، سعید گیوه‌چی متوسط سود قطعی پرداخت شده این شرکت در ۷ سال گذشته را معادل ۲۳ درصد اعلام کرد و گفت: این در حالی است که بین شرکت‌هایی که تاکنون سود سال ۹۶ را اعلام کرده‌اند، بیشترین سود قطعی را بیمه معلم پرداخت کرده است. وی با بیان اینکه بازار‌های مالی شامل بازار سرمایه، پول، کالا، بیمه و... است، در این میان بازار بیمه از دو جنبه برای مشتریان حائز اهمیت است، افزود: اولین جنبه ارائه پوشش‌های بیمه‌ای اشخاص، اموال و مسوولیت است که در بازارهای مالی دیگر وجود ندارند.  مدیر بیمه‌های عمر و زندگی بیمه معلم ادامه داد: جنبه دیگر امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت با حق بیمه‌های ناچیز (سرمایه‌گذاری خرد) با سود تضمین شده و سود مشارکت در منافع که عموما سودهای حاصل شده بیشتر از سودهای ارائه شده توسط نهادهای تخصصی سرمایه‌گذاری همچون بانک است.  وی افزود: با این تفاسیر بیمه معلم علاوه بر ارائه پوشش‌های بیمه مادام‌العمر و مستمری، در ۷ سال گذشته به‌طور متوسط ۲۳ درصد سود قطعی (سود تضمینی به اضافه سود مشارکت در منافع) به بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری پرداخت کرده است.