وی با بیان اینکه کفایت سرمایه بانک حکمت ایرانیان ۱۷ درصد است، افزود: در حال حاضر باید افزایش سرمایه بانک‌ها در اولویت قرار گیرد. افزایش سرمایه یا در صورت امکان‌پذیر نبودن این امر ادغام بانک‌ها یک ضرورت است. مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان ادامه داد: به خصوص که اکنون در حوزه ارزی کشور فاصله نسبت برابری ریال سایر ارزهای جهان شمول زیاد شده و موجب شده بانک‌ها بخشی از توان سرمایه‌ای خود را از دست بدهند، باید راه‌حل‌های فوق صورت پذیرد. به گفته وی، با چنین اقدامی هزینه‌هایی که برای ستاد چند بانک پرداخت می‌شود، به یک بانک تبدیل خواهد شد و همچنین نیروی توان نیروی انسانی آنها نیز بیشتر و قوی‌تر خواهد شد. مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان ادامه داد: قطعا نیاز به ترکیبی هوشمند بر پایه سیستم‌های دیجیتال و مدرن است که باید زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ارتقا یابد و در صورتی که این الزامات فراهم شود به‌طور حتم ادغام و تجمیع یک ضرورت برای نظام بانکی است، اما تشخیص زمان اجرای آن امری مهم و قابل توجه است. به گفته وی، بانک حکمت ایرانیان طی ۸ سال فعالیت حتی یک شب اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشته و با افتخار از تاسیس بانکی بزرگ‌تر و صدها برابر استقبال می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تعداد شعب دیجیتال بانک حکمت ایرانیان تا پایان سال سه شعبه و تا سال آینده به ۱۵ شعبه افزایش می‌یابد، گفت: این بانک با توجه به نیازهای آینده کشور در سه حوزه آب، انرژی‌های تجدیدپذیر و تامین مواد غذایی مردم وارد شده و به طرح‌های دانش‌بنیان در این حوزه‌ها تسهیلات می‌دهد.